Kulturnatten, dansuppvisning
Lördag 26 Januari 2019, 18:15
Stadsbiblioteket, Röda rummet, Växjö

17:00 Samling på Stadsbiblioteket, vid utlåningsdisken
18:15 Uppvisning

Danser: Oxdansen, Engelska för 3 par, Lundaväva, Smålandspolska, Långe Jan, Västgötapolska