Midsommarafton
Fredag 21 Juni 2019
Evedal och Rottne

Evedal
09:00 Klä midsommarstången på Evedal + fixa lotteristånden
11:00 Starta lottförsäljning
13:00 Midsommarstången bärs in och reses
13:30 Uppvisning

Rottne
15:00 - 17:00 Rottne, dans kring midsommarstången + dansuppvisning

Danser: Bluebell polka, Långe Jan, Västgötapolska, Lundaväva, Rose-Maries födelsedagspolska, Födelsedagsvals till Mona.