Värendsdräkten

värendsdräkt dam

Huckle bärs av gifta kvinnor och bandring av ogifta.

värendsdräkt herr

Blå byxor är högtidsdräkt.

Blendasägnen
Männen i Värend var borta på krigståg när danskarna anföll. Kvinnan Blenda tillsammans med Värends kvinnor bjöd in danskarna på gästabud och när dessa var berusade blev de nedstuckna och dödade. Som erkännande för detta fick Värends kvinnor lika arvsrätt som männen samt får ha kungens monogram på listen.