Slöjden är en del av den gamla bygdekultur, som vi vill värna om.

Vi slöjdar i trä, silver och näver och vi syr och väver. Ofta syr vi våra dräkter själva.

virkning
flätar
trådslöjd