linnékarnevalen

Bilden är från Linnékarnevalen 1957.

Folkdanslaget Värendsgillet har sitt ursprung i en folkdanssektion hos en gammaldansförening kallad Värendsgillet, Växjö. Bildandet förbereddes under ett antal träffar våren 1956. Vid ett protokollfört möte med folkdanssektionen på Folkets Hus tisdagen den 28 augusti 1956 beslutades sedan enhälligt att bilda ett folkdanslag, "vilket ska heta Värendsgillets folkdanslag". För att undvika förväxling ändrades namnet så småningom till Folkdanslaget Värendsgillet. Som kuriosa kan nämnas att det redan i detta första protokoll angavs att "tisdagskvällarna utsågs som mest lämpliga för folkdansövningar", vilket vi tillämpat sedan dess.

Laget fick inträde i riksorganisationen Svenska Ungdomsringen för Bygdekultur 1959.

Traditionen med uppvisningar på midsommarafton inleddes redan 1957, då folkdanslaget fick "engagemang av Folkets Park för lekarna och uppvisning därstädes". Detta engagemang upphörde sedan inte förrän 1986, efter folkparkens konkurs. Från och med 1964 tillkom även uppgiften att klä midsommarstången och dansa på Evedal.

Den 9 januari 1976 medverkade laget i TV-programmet Nygammalt med Bosse Larsson, som sändes från Cirkus i Stockholm.

Föreningen har genom åren haft åtskilliga utbyteskontakter med andra föreningar, främst inom landet och i våra nordiska vänorter. Resor har även gjorts till Frankrike, Holland, Tyskland, Irland, Tjeckoslovakien, Tjeckien, Schweiz, Wales, Spanien, Polen, USA och Kina.

Jubileumsskrift 1956-2016, Värendsgillet 60 år innehåller en historiebeskrivning av de första 60 åren i Värendsgillet.

Bildkavalkad Värendsgillet 60 år med bilder från de första 60 åren. Bildspelet användes vid jubileumsfesten 2016-05-28.

Highlights Värendsgillet 1956 - 2020 i form av ett bildspel från födelse (1956) till Corona-pandemi (2020).