Ibland lägger vi dansskorna på hyllan för att träffas för friluftsaktiviteter.

Då gör vi utflykter, t.ex. cykelturer och vandringar. En gång om året anordnas en gökotta.

gökotta
sång
cykling