Uppvisning på Äldreboenden
Lördag, 15 Juni 2024, 13:15 - 15:30
Kinnevaldsgården i Vederslöv och Solgården i Gemla

Uppvisning på Kinnevaldsgården i Vederslöv och Solgården i Gemla.

  • Träffas vid Kinnevaldsgården kl 13:15
  • Kinnevaldsgården i Vederslöv kl 13:30
  • Solgården i Gemla kl 15:00

Danser: Schottis i turer, Rundan, Schottis på logen i Hög, Fjärilen, Sunnanövals, Åttamannadans från Ödsmål