Hantering av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Personuppgifterna nedan lagras i ett lösenordsskyddat medlemsregister på Folkdanslaget Värendsgillets webbplats. Uppgifterna överförs även till Svenska Folkdansringens lösenordsskyddade webbaserade medlemsregister. Uppgifterna används bara inom Folkdanslaget Värendsgillets och Svenska Folkdansringens verksamhet, för medlems- och bidragshantering, utskick och kontakt. Efter medlemstiden raderas uppgifterna i medlemsregistren.

Vi samverkar med studieförbundet Kulturens där namn och personnummer krävs för att erhålla bidrag för våra studiecirklar, annan fortbildningsverksamhet och kulturprogram.

På hemsidans lösenordsskyddade medlemssidor kan du som medlem se aktuell medlemslista innehållande namn, adress, telefon och e-post.

Genom att trycka på knappen Skicka nederst på webbsidan samtycker du enligt dataskyddsförordningen GDPR samtidigt till Folkdanslaget Värendsgillets behandling av dina angivna personuppgifter. För barn behövs vårdnadshavarens samtycke.

En kvittens skickas via e-post direkt efter att formuläret har skickats in. Efter betald medlemsavgift skickas välkomstbrev med e-post. Detta innehåller bl.a. inloggningsuppgifter till medlemssidorna.